Glossary of Malayalam name to Botanical name of Siddha medicinal plants

post-edit 0 comments
List obtained from website of Agriculture Dept. of Kerala with some corrections on Botanical names. Some common plants also listed. Source: www.keralaagriculture.gov.in/


Malayalam name
Common name
Botanical name
Family
Allspice
Allspice
Pimenta dioica
Myrtaceae
Amara
Indian bean
Lablab purpureus
Fabaceae
Amukuram
Asgand (Hindi Name)
Withania somnifera
Solanaceae
Anjili
Jungle jack/Aini
Artoearpus hirsutus
Moraceae
Avanakku
Castor
Ricinus communis
Euphorbiaceae
Bamplimas
Pomelo
Citrus decumana
Rutaceae
Beans
French bean
Phaseolus vulgaris
Fabaceae
Beet root
Beet root
Beta vulgaris
Chenopodiaceae
Calapagonium
Calapagonium
Calapaganiummucanaides
Fabaceae
Carrot
Carret
Daucus caiola
Apiaceae
Carrot
Carrot
Daucus carota
Apiaceae
Cauliflower
Cauliflower
Brassica oieraceavar. botrytis
Brassicaceae
Chakka
Jack
Artocarpusheterophyllus
Moraceae
Chand
Elephant foot Yam
Amorphophalluscampanulatus
Araceae
Charm
Chams (little millet)
Panicum,sumatrense
Poaceae
Cheenikizhangu
Sweet potato
Ipomoea batatas
Convolvulaceae
Cheers
Amaranthus
Amaranthus spp,
Amaranthaceae
Chembu
Colocasia
Colocasla escu'enra
Araceae
Cherunaranga
Lime
Citrus aurantitolia
Rutaceae
Cherupayar
Green gram
Vigna radiata
Fabaceae
Chittamruthu
Gulancha (Hindi Name)
Tmospora cordifolia
Menispermaceae
Cholam
Maize
Zea mays
Poaceae
Churakka
Bottle gourd
Lagenaria siceraria
Cucurbitaceae
Cinchona
Cinchona
Cinchona officinalis
Rubiaceae
Cocoa
Cocoa
Theobroma cacao
Sterculiaceae
Eetty
Indian rose wood
Oalbergla latifolia
Fabaceae
Elantha
Jujube
Zizyphus jujuba
Rhamnaceae
Ellu
Sesamum
Sesamum indicum
Pedaliaceae
Ennappana
Oil Palm
EJaeis guineensis
Arecaceae
Etam
Cardamom
Elettariacardamomum
Zingiberaceae
Grambu
Clove
Syzygiumaromaticum
Myrtaceae
Inchi
Ginger
Zingiber officinale
Zingiberaceae
Jathika
Nutmeg
Myristica fragrans
Myristicaceae
Jeerakam
Cumin
Cuminum cyminum
Apiaceae
Kachil
Yam
Dioscorea alata
Oioscoreaceae
Kacholam
Kachura
Kaempferia galanga
Zingiberaceae
Kadamaram
Iron wood tree
Xylia zylocarpa
Mimosaceae
Kaduku
Indian mustard
Brassica juncea
Brasslcaceae
Kaduku
Indian Mustard
Brassica juncea spp.Juncea
Brassicaceae
Kaithachakka
Pineapple
Ananas comosus
Bromeliaceae
Kamuku
Arecanut
Areca catechu
Arecaceae
Kappi
Coffee
Coffea spp.
Rubiaceae
Karimaram
Ebony
Diaspyros ebenum
Ebenaceae
Karimaruthu
Sain/Laurel
Terminaliaerenulata
Combrentaceao
Karimbu
Sugarcane
Saccharumofficinarum            
 Poaceae
Karingali
Black Gulch
Acacia catachu
Mimosaceae
Karinochi
Nirgandi (Hindi Name)
Vitex negundo
Verbenaceae
Karuka
Bermuda
Cynodon dactylon
Poaceae
Karuvapatta
Cinnamon
Cinnamomumzeylanicum
Lauraceae
Kasuvandi
Cashew
Anacardiumoccidentale
Anacardiaceae
Kattuchanambu
Sunnhemp
Crotalaria juncea
Fabaceae
Kattupunna
Poon
Calophyllumpolyanthum
Clusiaceae
Keezharnelli
Jaramala
Phyllanthusfratemus
uphorbiaceae
Kilukki
Crotalaria(Striped)
CraIB/ariamucranata
Fabaceae
Koovaraku
Ragi (Finger millet)
Eleusine coracana
Poaceae
Kothamalli
Coriander
Coriandrum sativum
Apiaceae
Koval
Littie gourd
Coccinia grandis
Cucurbitaceae
Kozhinji
Wild indigo
Tephrasia purpurea
Fabaceae
Kudangal
Pennywort
Centella asiatica
Apiaceae
Kudzu
Tropical kudzu
Puerariaphaseolaides
Fabaceae
Kudzu payer
Kudzuvine
Pueraria javanica
Fabaceae
Kumbalam
Ash gourd
Benincasa hispida
Cucurbitaceae
Kurumthotti
Sida
Sida rhombifolia
Malvaceae
Kurumulaku
Pep par
Piper nigrum
Piperaceae
Kuthirappullu
Guinea
Panicum maximum
Poaceae
Mahagany
Mahogany
Swietenia mahogani
Meliaceae
Malamunthiri
Builock's heart
Annona reticulata
Annonaceae
Manga
Mango
Mangifera indica
Anacardiaceae
Mangosteen
Mangosteen
Galciniamangostana
Clusiaceae
Manja Kadambu
Yellow teak
Haldina cordifolia
Rubiaceae
Manjadi
Bead tree
Adenantherapavonina
Mimosaceae
Manjal
Turmeric
Curcuma domestica
Zingiberaceae
Maracheeni
Tapioca
Manihot esculenta
Euphorbiaceae
Mathalanaranga
Pomegranate
Punica granatum
Punicaceae
Mathan
Pumpkin
Cucurbita moschata
Cucurbitaceae
Moovila
Pseudarthria viscida
Fabaceae
Mulaku
Chilli
Capsicum annum
Soianacceae
Mulaku
Chilli
Capsicum annum
Solanaceae
Mullangi
Radish
Raphanus sativus
Drassicaceae
Mulluvenga
Ekadania
Bridelia squamosa
Euphorbiaceae
Munthiringa
Grapes
Vitis vinifera
Vitaceae
Muringa
Drumstick
Moringa oleifera
Moringaceae
Muthanga
Nut grass
Cyperus rotundus
Cyperaceae
Muthira
Horse gram
Macrctylomaunitlorum
Fabaceae
Muttakose
Cabbage
Brassica oleraceavar. capitata
Brassicaceae
Napier
Napier
Pennisetumpurpureum
Poaceae
Naranga
Lemon
Citrus lemon
Rutaceae
Narunandi
Indian sarasaparilla
Hemidesmus indicus
Asclepiadaceae
Neerbrahmi
Brahmi
Bacopa monnieria
Scrophulariaceae
Nellu
Rice
Oriza sativa
Poaceae
Nilakkadala
Groundnut
Arachis hypogaea
Fabaceae
NjavaralPanikoorka
Indian borage
Coleus amboinicus
Lamiaceae
Orange
Mandarin
Citrus reticulata
Rutaceae
Orila
Sarivan
Desmodiumgangeticum
Fabaceae
Padavalam
Snake gourd
Trichosanthesanguina
Cucurbitaceae
Pappakka
Papaya
Carica papaya
Caricaceae
Parapullu
Para
Brachiaria mutica
Poaceae
Paval
Bitter gourd
Momordicacharantia
Cucurbitaceae
Peechanga
Ridge gourd
Luffa acutangula
Cucurbitaceae
Perakka
Guava
Psidium guajava
Myrtaceae
Perumaram
Tree of Heaven
Ailanthus excelsa
Simaroubaceae
Perumjeerakam
Fennel
Foeniculum vulgare
Apiaceae
Perumpayar
Cowpea
Vigna unguiculata
Fabaceae
Plavu
Jack
Artocarpusheterophyllus
Moraceae
Pukayila
Tobacco
Nieatiana tabacum
Solanaceae
Ramacham
Khas.khas
Vetiveria zizanioides
Poaceae
Rubber
Para rubber
Hevea brasiliensis
Euphorbiaceae
Sankupushpam
Aparjit
Clitoria tematea
Fabaceae
Sapota
Sapota
Achras sapota
Sapotaceae
Sarpagandhi
Rauvolfia
Rauvolfia serpentina
Apocynaceae
Sathappu/Arutha
Garden Rue
Auta graveolens
Rutaceae
Sathavari
Asparagus
Asparagusracemosus Var.javanicus
Liliaceae
Seemachakka
Bread fruit
Artocarpus altilis
Moraceae
Seemakonna
Glyricidia
Gliricidia maculata
Fabaceae
Seemamullangi
Turnip
Brassica rapa
Bnssicaceae
Seethapazham
Sweet-sop
Annona squamosa
Annonaceae
Thakkali
Tomato
Lycopersicumesculentum
Solanacceae
Thalkumbalam
Musk melon
Cucumis melo
Cucurbitaceae
Thekku
Teak
Teetana grandis
Verbenaceae
Thenga
Coconut
Cocos nucifera
Arecaceae
Theyila
Tea
Camellia sinensis
Theaceae
Thippali
Long Pepper
Piper longum
Piperaceae
Thippali
Long Pepper
Piper longum
Piperaceae
Thulasi
Holybasil
Ocimum sanctum
Lamiaceae
Thuvarappayar
Red gram
Cajanus cajan
Fabaceae
Ulli
Onion
Allium cepe
Lilliaceae
Urulakiznangu
Potato
Solanum tuberosum
Solanaceae
Uzhinja
Baloonvine
Cardiospermumhelicacabum
Sapendaceae
Uzhunnu
Black gram
Vigna mungo
Fabaceae
Vaka
Siris
Albizia lebbeek
Fabaceae
Valaringa
Sword bean
Canavalia gladiate
Fabaceae
Vallippala
Antamul (Hindi Name)
Tylophora indica
Asclepiadaceae
Varagu
Kodo millet
Paspalumscorbiculatum
Poaceae
Vazha
Banana
Musa spp.
Musaceae
Vazhuthana
Brinjal
Solanum melongena
Solanacceae
Velipparuthy
Sadovani
Pergularia daemia
Asclepiadaceae
Vella Ayani
Gurjun
Dipteroearpusindieus
Dipterocarpaceae
Vellamaruthu
Kindal
Tpaniculata
Combrentaceae
Vellarimathan
Red pumpkin
Cucurbita maxima
Cucurbitaceae
Veluthulli
Garlic
Allium sativum
Liliaceae
Venda
Okra
Abelmoschusesculentus
Malvaceae
Venthekku
Venteak
Lagerstroemiamieroearpa
Lythraceae
Veppu
Neem
Azadirchta indica
Meliaceae
Vettila
Betel vine
Piper betle
Piperaceae
Yezhilam pala
Dita bark
Alstonia scholaris
Apocynaceae

Do you Like this story..?

Get Free Email Updates!

*Your email address will not be shared with anyone.

Follow us!

0 comments:

Post a Comment

Copyright 2011 SIDDHADREAMS